-->

Notification

×
Sebab Tuhan adalah Roh; dan dimana ada Roh Allah, disitu ada kemerdekaan 2 Korintus 3:17

Iklan

Manusia Kenyang

Tag Terpopuler

Hidup Berlimpah Menurut Injil Yohanes

Rabu, 02 Mei 2018 | Mei 02, 2018 WIB | 0 Views Last Updated 2021-03-27T22:23:58Z
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. (Yohanes 10:10)

Kata yang menarik dalam ayat di atas antara lain : "ζωὴν , ἔχωσιν , περισσὸν". Kata ζωὴν berasal dari kata ζωή artinya hidup. Hidup itu memiliki beberapa bentuk, yaitu : kehidupan jasmani, kehidupan rohani dan juga dipahami sebagai kehidupan kekal. Semua konsep kehidupan (ζωή / zoe), seluruh alam semesta, berasal - yakni selalu (hanya) berasal dari dan ditopang oleh kehidupan. Allah ada dengan sendirinya.

Tuhan intim milik-Nya, karunia-Nya memberikan hidup dan menghidupi orang-orang sehingga dapat menjalani kehidupan, membuat setiap menurut gambarNya yang memberikan semua kemampuan untuk mengetahui kehidupan kekal-Nya. Sebab Dalam Dia adalah hidup itu sendiri. [ Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia (Yoh1:4)] Kata ἔχωσιν berasal dari kata ἔχω yan berarti untuk memiliki. sedangkan kata " περισσὸν " berasal dari περισσός yang berarti melimpah, lebih besar, berapi-api, keunggulan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup, dan memilikinya dalam segala kelimpahan.

Apakah yang diberikan Yesus kepada umat manusia dan atau kepada murid-murid-Nya menurut penulis Injil Yohanes yang menyatakan Yesus datang memberi hal itu semua dengan berkelimpahan ?
Hal yang berikan Yesus adalah antara lain (sangat berkelimpahan) :
 • Memberi kuasa menjadi anak-anak Allah [Yohanes 1:12 Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya;]
 • Memberikan kasih karunia dan kebenaran. [Yohanes 1:17 sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.]
 • Memberikan air hidup. [Yohanes 4:10 Jawab Yesus kepadanya: "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu: Berilah Aku minum! niscaya engkau telah meminta kepada-Nya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup."]
 • Memberikan kekekalan. [Yohanes 4:14 tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal."]
 • Memberikan segala informasi mendasar yang sangat penting diketahui. [Yohanes 4:25 Jawab perempuan itu kepada-Nya: "Aku tahu, bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus; apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami."]
 • Memberikan roti hidup. [Yohanes 6:51 Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang Kuberikan itu ialah daging-Ku, yang akan Kuberikan untuk hidup dunia." juga lihat Yohanes 6:33 Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia."]
 • Memberikan makan untuk fisik. [Yohanes 21:13 Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu & Yohanes 6:11 Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuat-Nya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. ]
 • Menjaga umat pilihan-Nya. [Yohanes 6:39 Dan Inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan-Nya kepada-Ku jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman,. bandingkan Yohanes 6:37 Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang.]
 • Perkataan yang memberikan roh dan hidup [Yohanes 6:63 Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup]
 • Memberi nyawa-Nya. [Yohanes 10:11 Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya; perhatikan juga Yohanes 10:18 Tidak seorang pun mengambilnya dari pada-Ku, melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku."]
 • Memberi kesaksian. [Yohanes 10:25 Yesus menjawab mereka: "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya; pekerjaan-pekerjaan yang Kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku,Yohanes 18:37 Maka kata Pilatus kepada-Nya: "Jadi Engkau adalah raja?" Jawab Yesus: "Engkau mengatakan, bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku."]
 • Memberikan hidup kekal. [Yohanes 10:28 dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku.]
 • Memberikan teladan. [Yohanes 13:15 sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu.]
 • Memberi perintah saling mengasihi. [Yohanes 13:34 Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi.]
 • Memberikan Roh Penolong. [Yohanes 14:16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, perhatikan juga Yohanes 1616:13 Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.]
 • Berdoa syafaat untuk kita. [ Yohanes 17:9 Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka, yang telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab mereka adalah milik-Mu & Yohanes 1717:20 dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya kepada-Ku oleh pemberitaan mereka;]
 • Memberi damai sejahtera . [Yohanes 14:27 Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.]
 • memberi kasih.[ Yohanes 15:13 Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.]
 • Memilih, menetapkan agar kita berbuah. [Yohanes 1515:16 Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.]
 • Menjadikan kita sabahat. [Yohanes 15:15 Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku.]
 • Memberi harapan bagi doa. [Yohanes 16:23 Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepada-Ku. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku.]
 • Menjadi bersatu di dalam dan bersama dengan Allah. [Yohanes 17:11 Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita.]
 • Memberikan iman. [Yohanes 19:35 Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu, bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya.]
Pemberian yang berlimpah dari Tuhan Yesus lebih terfokus kepada rohani. Keselamatan kekal dan damai sejahtera melampaui pengertian manusia. Secara fisik memang Yesus memenuhi perut lapar pengikut-Nya dan segala sesuatu yang mendasar untuk dapat meneruskan hidup dari hari kehari dan aneka permasalahan air anggur diperjamuan kawin di Kana, tetepi tidak ada informasi para murid menjadikan kaya-raya.

Kebahagiaan secara batiniah dari dalam dan keselamatan dan kemerdekaan dari dosa itu prioritas pemberian Allah dalam Yesus Kristus agar menikmati kelimpahan Allah yang tidak dapat diberikan oleh dunia.

×
Berita Terbaru Update