-->

Notification

×
Sebab Tuhan adalah Roh; dan dimana ada Roh Allah, disitu ada kemerdekaan 2 Korintus 3:17

Iklan

Manusia Kenyang

Tag Terpopuler

Nama Tuhan Allah Dalam Ibrani

Sabtu, 30 Juni 2018 | Juni 30, 2018 WIB | 0 Views Last Updated 2021-03-26T20:30:38Z
Nama Tuhan dalam Perjanjian Lama sering disebut antara lain adalah sebagai berikut:
 • EL, ELOAH: Allah “perkasa, kuat, masyur” Kej 7:1; Yes 9:6 secara etimologis, El berarti “kuasa,” seperti dalam konteks “Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu” (Kej 31:29). El dapat diartikan juga sebagai integritas (Bil 23:19), kecemburuan (Ul 5:9), dan belas kasihan (Neh 9:31), namun akar pengertiannya tetap sama.
 • Elohim. Sang Pencipta :"Pada mulanya Allah (Elohim) menciptakan langit dan bumi." Kejadian 1:1
 • El Elyon: Allah Yang Maha Tinggi: "Aku bersumpah demi TUHAN, Allah Yang Maha Tinggi ( El Elyon), Pencipta langit dan bumi." Kejadian 14:22.
 • EL-Gibbor: “Allah yang Perkasa” Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai .Yesaya 9:6
 • El Roi . Tuhan Yang Melihat: "Kemudian Hagar menamakan TUHAN yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan : "Engkaulah El-Roi." sebab katanya: "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?". Kejadian 16:13-14.
 • EL-OLAM: “Allah Kekal” Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Mazmur 90:2
 • El-Shaddai. Allah Yang Mahakuasa: "Akulah Allah Yang Mahakuasa (El-Shaddai), hiduplah dihadapan-Ku dengan tidak bercela." Kejadian 17:1
 • Adonai. Allah: "Janganlah takut Abram, Akulah perisaimu; upahmu akan sangat besar." Abram menjawab:"Ya TUHAN (Adonai) Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku?" Kejadian 15:1-2.
 • YHWH/YAHWEH/JEHOVAH. Yang Maha Ada:"Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: TUHAN (YHWH), Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu: itulah nama-Ku untuk selama-lamanya dan itulah sebutan-KU turun temurun," Keluaran 3:15.
 • YHWH-Jireh. Tuhan menyediakan: "Dan Abraham menamai tempat itu : TUHAN menyediakan ( Yehovah-Jireh) sebab itu sampai sekarang dikatakan orang: "Diatas gunung TUHAN, akan menyediakan." Kejadian 22:14.
 • YHWH-Rapha. Tuhan Penyembuh: "Aku ini pengasih (Yehovah-rapha)." Keluaran 22:27.
 • YHWH-Nissi. Tuhan Panji-panjiku: "Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya :TUHAN lah panji-panjiku (Yehivah-nissi)!" Keluaran 17:16.
 • YHWH-Mekoddishkem. Tuhan Yang Menguduskan kamu: "Berfirmanlah TUHAN kepada Musa:..... akan tetapi hati-hari Sabat-Ku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara Aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan kamu." Keluaran 31:12-13.
 • YHWH-Shalom. Tuhan adalah Keselamatan: "Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi TUHAN dan menamainya Tuhan itu keselamatan (Yehovah-shalom). Hakim-hakim 6:24.
 • YHWH-Sabaoth. Tuhan Semesta Alam: "Tuhan semesta alam (Yehovah-sabaoth) menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub." Mazmur 46:7.
 • YHWH-Raah. Tuhan Gembalaku: "TUHAN adalah gembalaku (Yehovah-raah), takkan kekurangan aku." Mazmur 23:1
 • YHWH-Tsidkenu. Tuhan Keadilan: "... dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, TUHAN keadilan kita (Yehovah-tsidkenu)." Yeremia 23:6.
 • YHWH-Shammah. TUHAN hadir di situ: "Jadi keliling kota itu adalah delapan belas ribu hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah : Tuhan Hadir Di situ. (Yehovah-shammah)." Yehezkial 48:35.
Nama lainnya yang menunjuk kepada Tuhan Allah adalah seperti:
 • Adir — "Yang Kuat".
 • Adon Olam — "Penguasa Semesta"
 • Boreh — "Pencipta" atau "Khalik"
 • Ehiyeh sh'Ehiyeh — "Aku Adalah Aku": versi Ibrani modern untuk "Ehyeh asher Ehyeh".
 • Elohei Avraham, Elohei Yitzchak we Elohei Ya`aqov — "Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub".
 • Emet — "Kebenaran".
 • E'in Sof — "tak berakhir, tak terhingga", nama "Kabbalistik" untuk Allah.
 • Ro'eh Yisra'el — "Gembala Israel".
 • Ha-Kaddosh, Baruch Hu — "Yang Kudus, Diberkatilah Dia".
 • Kaddosh Israel — "Yang Kudus dari Israel".
 • Melekh ha-Melakhim — "Raja segala raja" atau Melech Malchei ha-Melachim "Raja segala raja diraja", untuk menyatakan keutamaan terharap semua gelar penguasa di dunia.
 • Makom atau Hamakom — harafiah: "tempat itu", artinya "Maha-ada" ("Omnipresent"); lihat Tzimtzum.
 • Magen Avraham — "Perisai dari Abraham".
 • Ribbono shel `Olam — "Penguasa Semesta".
 • Tzur Israel — "Batu karang dari Israel".
 • HaShem - Sebuah nama yang digunakan oleh banyak orang Yahudi dalam percakapan biasa untuk menyebut Tuhan
 • Shekhinah - Allah yang tinggal di Kemah Suci atau di antara orang-orang Israel. Manifestasi Tuhan yang turun untuk "berdiam" di antara manusia. .
 • Mi She'amar V'haya Ha`olam - "Dia yang berbicara, dan dunia menjadi ada."
 • Oseh Shalom - "Pembuat Perdamaian"
 • Pokeach Ivrim - "Pembuka Mata Buta"
 • Melech HaMelachim - Raja segala raja-raja. , untuk mengekspresikan superioritas kepada penguasa duniawi.
 • Melech HaOlam - "Raja Dunia"
×
Berita Terbaru Update