-->

Notification

×
Sebab Tuhan adalah Roh; dan dimana ada Roh Allah, disitu ada kemerdekaan 2 Korintus 3:17

Iklan

Manusia Kenyang

Tag Terpopuler

Allah Berfirman

Jumat, 14 Desember 2018 | Desember 14, 2018 WIB | 0 Views Last Updated 2021-03-20T21:27:21Z
Kejadian 4:6 ~> Firman TUHAN kepada Kain: "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?

Teks di atas adalah memberitahukan kepada kita bahwa TUHAN adalah Pencipta yang menyapa manusia sejak dahulu kala. Tuhan yang memperhatikan segala sesuatu termasuk perilaku dan hati manusia adalah TUHAN memberikan pengarahan / bimbingan kepada semua orang di dunia termasuk Kain yang persembahannya di tolak TUHAN, dan persembahan Habel diterima. Allah menyampaikan Firman-Nya, bukanlah dibatasi kepada orang yang berkenan di hadapan-NYA, melainkan orang yang merencanakan kejahatan pun ALLAH menyampaikan Firman-NYA sebagai tanda kesaksian bahwa Allah itu tidak menghendaki dosa dan mengasihi setiap orang agar tetap dalam jalan-Nya sekalipun manusia memiliki hak kebebasan menentukan pilihannya sendiri.

Penulis Ibrani menyatakan, "Sebab Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun; ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita" ( Ibr 4:12). Firman yang hidup dan kuat dan tajam membuat manusia yang menerima firman itu tidak dapat netral menentukan pilihan melainkan hanya memiliki 2 pilihan; terima atau menolak Firman.

Oleh Firman TUHAN langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulut-Nya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, Ia menaruh samudera raya di dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada TUHAN, biarlah semua penduduk gentar terhadap DIA! Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi; Dia memberi perintah, maka semuanya ada. ( Mazmur 33:6-9) Firman telah memberitahukan kepada manusia yang diberikan kebebasan bahwa sesungguhnya FIRMAN berkuasa. Firman-Nya kembali ditegaskan oleh Yeremia, "Bukankah firman-Ku seperti api, demikian firman TUHAN dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu ( Yeremia 23:29)

Mengapa Firman dapat melakukan keperkasaan? Sebab Firman itu adalah Allah. { Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah ( Yohanes 1:1)

Dengan Firman Tuhan, Ia telah melakukan atau akan melakukan segala sesuatu, antara lain :
  • Menciptakan ~> Kejadian 1:3 ~ > Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi
  • Mengendalikan ~> Ayub 37:6 ~> Karena salju Ia berfirman: Jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras: Jadilah deras!
  • Memelihara ~> 2 Petrus 3:7 ~> Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik.
  • Menciptakan kembali ~> 2 Petrus 3:13 ~> Tetapi sesuai dengan janji-Nya, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran.
Allah yang memberikan hak kebebasan kepada manusia, DIA juga Adalah yang senantiasa dekat dengan manusia, karena itu TUHAN senantiasa tanpa jemu berulang-ulang menyapa manusia. Alkitab mencatat, yaitu Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. (Ibrani 1:1-2)

Allah berfirman adalah adalah Allah yang mengasihi ciptaan-Nya. Firman itu kemudian merendahkan diri-Nya dan mengenakan daging dan menjadi serupa dengan manusia. ( Yohanes 1:14 ~> Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran ). Firman mengenakan daging sehingga berbicara langsung kepada manusia dengan tujuan antara lain :
  • Membinasakan perbuatan Iblis ~> { 1 Yohanes 3:8 >> barangsiapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari Iblis, sebab Iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan diri-Nya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan Iblis itu }
  • Agar manusia memiliki hidup kekal ~> { 1 Yohanes 4:9 >> Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup oleh-Nya. }.
  • Memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah Maha Kudus ~> { 1 Yohanes 4:10 >> Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. }
  • Mendapatkan bagian dalam ROH ALLAH ~> { 1 Yohanes 4:13 >> Demikianlah kita ketahui, bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita: Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya }
  • Menjadi Juruselamat ~> { 1 Yohanes 4:14 >> Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi Juruselamat dunia }.
Oleh Firman Allah , bagi yang menerima-Nya dijadikan anak-anak Allah melalui kelahiran kembali. { 1 Petrus 1:23 ~> Karena kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal }

Firman-Nya adalah tetap untuk selama-lamanya ~> Sebab: "Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya." Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. ( 1 Petrus 1:24-25)

Allah senantiasa ingin manusia mendengar saat firman-Nya disampaikan kepada manusia sehingga DIA telah melakukan hal yang melampaui konsep manusia, DIA sendiri menjadi manusia, sehingga menjadi pesan yang kuat dalam hak kebebasan memilih yang melekat dalam diri manusia adalah supaya manusia memperhatikan segala Firman TUHAN dari TUHAN yang senantiasa berbicara dan berfirman.

×
Berita Terbaru Update